„Poradňa” AGRO CS

Machy a riasy v trávnikoch

Čo mám robiť, ak mám v trávniku machy a riasy?

Jedným z významných problémov, ktorým čelia majitelia a správcovia okrasných a športových trávnikov je napadnutie trávnika machom a riasami, ktoré často krát napadnú nemalé plochy našich trávnikov.Existuje viac ako 12 000 druhov machov a rias. Machy sú primitívne nekvitnúce rastliny bez koreňového systému, ktoré sa pri dostatočnej vlhkosti v ich životnom prostredí dokážu rozmnožovať a prežívať.

Väčšina z nich je tolerantná voči kyslému prostrediu, pričom sa im páčia chladné, mokré a vlhké podmienky. K rýchlemu napadnutiu machmi a riasami zvyčajne  dochádza počas jesenných a zimných mesiacov, kedy sú pôda aj umelé športové povrchy nepretržite mokré a vodou nasýtené na dlhé obdobie. Samozrejme k tomu prispieva aj zanedbanie pravidelnej údržby v tomto období.

V trávnikoch sa vyskytujú tri hlavné druhy machov:

 • machy vytvárajúce vankúše: malé vzpriamené chumáče, ktoré sa objavujú pri nízkom kosení a v prípadoch „vyskalpovaného“ trávnika.
 • popínavé machy: druhy machov vyzerajúce ako „operené“, ktoré sa nachádzajú na tienistých miestach a na miestach so zlou drenážou.
 • vzpriamené machy: machy väčšieho vzrastu, ktoré sa vyskytujú na suchších kyslých pôdach.

Príznaky:

Machy rastú pomaly a sú tolerantné voči tieňu a nízkemu koseniu. Napadajú trávnik najmä v stresových podmienkach a na obnažených oblastiach pôdy. Môžu sa šíriť buď výtrusmi alebo oddelenými časťami z materskej rastliny. Sú však menej tolerantné voči poškodeniu. Ich výskyt je podmienený podmienkami prostredia a neprimeranou údržbou. Machy možno často vidieť na kyslých piesočnatých pôdach, ktoré môžu vysychať.

Mach v trávniku

Rozširujú sa hlavne za nasledujúcich podmienok:

 • dlhé obdobie vlhkého alebo suchého počasia
 • nízka úrodnosť pôdy
 • zhutnená pôda
 • nízke či vysoké pH pôdy
 • nadmerný tieň
 • zle odvodnená pôda
 • zvýšený obsah plsti
 • zlá cirkulácia vzduchu
 • nízko pokosený trávnik/slabý rast trávy
 • vysoká úroveň dusíka
 • neefektívny režim údržby, najmä kosenie, hnojenie, prevzdušňovanie, skarifikácia, použitie pesticídov na ničenie burín

Trávy rastú zle v hustom tieni, keď im chýbajú slnečné lúče, a preto sa aj na zatienených trávnatých plochách vyskytuje zvyčajne viac machu ako na trávnikoch s dostatkom slnka. Čiastočným odstránením niektorých stromov možno množstvo machu znížiť. V niektorých prípadoch je tiež jednoduchšie zmeniť dizajn a časť trávnika prípadne odstrániť, čím sa plocha presvetlí. Pri zakladaní nových trávnikov na zatienených miestach je dôležité dávať pozor na výber trávnych druhov, treba vyberať druhy tolerantné voči tieňu – napríklad FLORIA Trávnu zmes TIEŇ.

Zamokrené pôdy, spôsobené zlou drenážou alebo nadmerným zavlažovaním, poskytujú dokonalé prostredie pre klíčenie a rast spór machu či častí materskej rastliny. Nepriaznivé pôdne podmienky zapríčinené zlým odvodnením možno zlepšiť podporou infiltrácie vody kultivačnými operáciami alebo odstránením plsti. Tieto praktiky takisto zlepšujú silu trávnika a jeho konkurencieschopnosť.

Často pomôže, ak je drenáž vylepšená inštaláciou primárneho alebo sekundárneho drenážneho  systému, ktorý zabezpečuje odstránenie vody z povrchu trávnikov.

Riasy spôsobujú na povrchu trávnikov často lepkavý sliz. V najväčšom množstve sa objavuje  v priebehu jari, kedy je pôda vlhká či mokrá a teplota vzduchu i úrovne slnečného žiarenia sa začínajú zvyšovať, čo stimuluje rast rias. Prejavujú sa ako tmavo zelený alebo čierny sliz, ktorý pokrýva povrch trávnika i pôdy, trávnik sa tak stáva klzký a pre hru nebezpečný. Podmienky, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť výskytu rias sú rovnaké ako pri machu a pokiaľ plochy zostávajú po dlhšie obdobie podmáčané, riasy sa značne rozrastajú.

Vplyv na úžitkové vlastnosti trávnikov

Prírodné aj syntetické povrchy môžu byť napadnuté machom i riasami, ak prevládajú podmienky pre ne vyhovujúce. Hru na takýchto plochách môže výskyt machu i rias ovplyvniť tým, že vplýva na odrazenie či kotúľanie lopty. Najväčším problémom na športových plochách je práve sliz, ktorý produkujú riasy. Nebezpečenstvo nastáva predovšetkým v prípade, kedy sa riasy tvoria na šikmých trávnatých plochách, ako sú napríklad golfové fairways. Mach a riasy tiež spôsobujú klzkosť umelých povrchov, čo spôsobuje hráčom problémy a môže mať za následok ich zranenie.

Kontrola machu a rias

Akékoľvek postupy a operácie, ktoré podporujú rast a vývoj trávnika by mali byť použité na  reguláciu výskytu machu. Taktiež je dôležité identifikovať postihnuté miesta a urobiť potrebný plán realizácie údržbových operácií, ktoré zabezpečia zlepšenie vlastností pôdneho prostredia, zníženie nadmernej vlhkosti a odtok vody z povrchu trávnika.

Na prírodných trávnikoch sa odporúča:

 • zlepšiť odvodnenie povrchu pôdy
 • monitorovať a udržiavať optimálnu úroveň pH pôdy
 • znížiť zhutnenie pôdy prevzdušnením
 • zlepšiť cirkuláciu vzduchu cez povrch pôdy
 • udržiavať pôdu v úrodnom stave (vykonávať analýzy pôdy)
 • starať sa o koruny
 • stromov, aby sa zabránilo zatieneniu
 • vyhnúť sa nadmernému zavlažovaniu
 • vyhnúť sa príliš nízkemu koseniu
 • kontrolovať
 • výskyt plsti
 • používať schválené chemické látky
 • vybrať a pestovať trávne odrody, ktoré sú odporúčané na športové povrchy

Na umelých trávnikových povrchoch je dôležité:

 • udržovať povrch čistý
 • pravidelné povrch kefovať a zametať
 • pri aplikácii chemických látok dodržiavať odporúčané dávkovanie a používať chemické látky odporučené výrobcom pre konkrétny typ umelého povrchu, aby sa zabránilo poškodeniu alebo zmene farby umelého trávnika

Záver

Najlepšou formou odstránenia spomínaných problémov je zabezpečiť dobrý zdravotný stav trávnika, ktorý možno dosiahnuť pravidelnou údržbou, najmä prevzdušnením, ktorá pôdu udržuje v dobrej kondícii. Ak však čelíte situácii, kedy je trávnik postihnutý veľmi veľkým množstvom machu, je tu možnosť použitia schválených a odporúčaných chemikálií obsahujúcich účinnú látku síran železitý. Po tom, ako mach po jeho aplikácii odumrie, je potrebné odumretú hmotu odstrániť vertikutáciou či hrabaním.

Ďalšie možnosti odstránenia machu chemickými prípravkami sú napríklad:

 • piesok, ktorý obsahuje 3% železa, aplikačná dávka: 35 –140g/m2
 • granulovaný prípravok Scotts Mosskiller 14+0+0+9%Fe
 • Mogeton – špeciálny prípravok na ničenie machu
 • AGRO Mach stop – špeciálny prípravok na ničenie machu v trávniku
 • FLORIA Mach stop – kvapalný prípravok na ničenie machu v trávniku
Tento článok je zaradený pod Poradňa. Záložka pre trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *