„AGRO” AGRO CS

Chrastavitosť a múčnatka jabloní STOPChrastavitosť a múčnatka jabloní STOP
balenie skupinové balenie ks na palete EAN
10 ml 10 3100 859 402 831 1375

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

Karta bezpečnostných údajov KBU - AGRO STOP - Chrastavitosť stop TOPAS 100 EC

  • postrekový fungicíd so systémovým účinkom
  • na ochranu proti chrastavitosti a múčnatke jabloní
  • chráni rastlinu pred napadnutím (prevencia), ale aj po infekcii (liečebný účinok)
  • aplikácia postrekom preventívne od začiatku vegetácie, max. 3x, v intervale po 10 dňoch
  • vystačí na 20 litrov aplikačnej kvapaliny
  • ochranná doba: 35 dní
  • aplikácia v mesiacoch: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Značky produktu:

Komentáre sú zakázané.