„AGRO” AGRO CS

Roztočce – STOP



Roztočce – STOP
balenie skupinové balenie ks na palete EAN
10 ml 10 3100 859 402 831 1337

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

Karta bezpečnostných údajov KBU - AGRO_STOP - Roztočce stop VERTIMEC 018 EC

  • čiastočne systémový prípravok pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed proti roztočcom ( insekticid a akaricid)
  • má výborné toxikologické a ekolotoxikologické vlastnosti
  • spektrum účinku: roztočce na paprikách , uhorkách , jadrovinách a okrasných rastlinách
  • balenie: 10 ml vystačí až na 17 litrov aplikačnej kvapaliny
  • ochranná doba: 3 – 14 dní podľa typu rastliny
  • aplikácia v mesiacoch: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Značky produktu:

Komentáre sú zakázané.