„AGRO” AGRO CS

Vošky – Molice STOPVošky – Molice STOP
balenie skupinové balenie ks na palete EAN
0.2 g sprej 10 1000 859 402 831 2105
2 x 1.8 g 10 3000 859 402 831 2839

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

Karta bezpečnostných údajov KBU - AGRO STOP - Vošky molice stop Mospilan 20 SP

  • veľmi efektívny insekticíd – pôsobí na všetky vývojové štádiá škodcov
  • dotykový a požerový jed so systémovým účinkom(rozvádzaný po rastline)
  • dlhodobý reziduálny účinok
  • spektrum účinku: vošky na paprikách, jabloniach , molice na rajčiakoch
  • balenie : 0,2g (vodorozpustné vrecko) vo fľaši s mechanickým rozprašovačom (cca 500 ml aplikačnej kvapaliny) 2x1,8g (až na 36 l aplikačnej kvapaliny)
  • ochranná doba: 7 – 14 dní podľa typu rastliny
  • aplikácia v mesiacoch : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Značky produktu:

Komentáre sú zakázané.