„Poradňa” AGRO CS

Stanovenie objemovej hmotnosti

Stanovenie objemovej hmotnosti podľa normy EN 12580.

Záhradné substráty, kôrové mulče a prostriedky pre vylepšenie pôdy sa prevažne predávajú podľa objemu, pretože hmotnosť materiálu môže byť značně ovplivnená obsahom vlhkosti. Je dôležité, aby spotrebitel vedel, aké množstvo substrátu alebo materiálu pre vylepšenie pôdy si kupuje. Okrem toho je pre pestovanie rastlín v substrátoch je dôležité možnosť stanovenia objemu materiálu.

Rozsah uplatnenia

Táto európska norma stanovuje metódu určovania množstva substrátov alebo materiálov pre vylepšovanie pôdy vo voľnom i v balenom stave.

Norma platí pre materiály v pevnom stave, resp. v prípade potreby obnoveného materiálu, nie však pre bloky predávané podľa rozmeru.

Princip merania

Materiál sa odváží, určí sa jeho objemová hmotnosť a z týchto hodnôt sa podľa vzorca vypočítá jeho objem (štruktúra materiálu sa môže časom a manipuláciou meniť, čo môže mať vplyv na výsledný objem materiálu).

Zariadenie na stanovenie objemu

Odmerný valec objemu 20 l +/- 0,4 l s pomerom výšky k priemeru medzi 0,9:1 a 1:1. Štandardne sa používa umelohmotný valec s vnútorným priemerom 300 mm a výškou 283 mm s koncovým uzáverom.

Nákružok – pevný, so shodným priemerom ako odmerný valec a s výškou 75 mm +/- 2 mm.

Prepadové sito s rozmermi oka 20 mm +/- 0,6 mm, 40 mm +/- 1,3 mm, 60 mm +/- 2 mm.

  

Odber vzoriek

Odber vzoriek sa realizuje podľa metódy stanovené normou EN 12579. U volného (sypaného) a baleného materiálu musí byť pre určenie objemovej hmotnosti vzorka o objemu najmenej 30 litrov.

Výpočet objemovej hmotnosti

Objemová hmotnosť

DB = (m4 – m3 )/V1

kde:

  • m3 je hmotnosť odmerného valca v gramoch
  • m4 je hmotnosť odměrného valca a obsahu v gramoch;
  • V1 je objem odmerného valca v litroch zaokrúhlený na 10 ml.
  • Priemer stanovených hodnôt sa použije k výpočtu objemu materiálu.

Objem

V2 = ( m1 – m2 )/DB

kde:

  • m1 (hrubá hmotnosť) je hmotnosť materiálu
  • m2 je hmotnosť obalu v gramoch;
  • DB je objemová hmotnosť
Tento článok je zaradený pod Poradňa. Záložka pre trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *