„...robte s nami svet krajší” AGRO CS

O spoločnosti"Sme dlhodobo úspešná firma, ktorej záleží na jej povesti a ktorá za najdôležitejšie aktíva považuje svojich ludí, svojich zákazníkov a svoje značky. Snažíme sa rozvíjať harmonické vzťahy s našimi zamestnancami a zákazníkmi. Chceme aby naše výrobky skrášľovali okolie."

Ing. Vladimír Mužila, podpredseda predstavenstva

História spoločnosti

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. vznikla v máji 2000, keď sa český výrobca AGRO CS rozhodol využiť výsledky štvorročnej práce spoločnosti AGROFLORA a zistil, že ich produkty obsiahli takmer 50 % podiel na slovenskom trhu.

Samotná výroba bola spustená už v januári 2001 a už v prvom roku zaznamenala spoločnosť úspechy a rast , či už v hospodárskom výsledku, ale postupne sa zväčšil aj samotný areál spoločnosti na 6 ha. V tomto čase pracovalo v spoločnosti AGRO CS Slovakia už 28 zamestnancov.

V roku 2002 bola zahájená výroba kôry, postupne sa k nej pridávala výroba hnojív a v roku 2008 pribudla aj výroba štiepky. Prvotné investície do technológie na začiatku fungovania spoločnosti , ale aj v ďalších rokoch zabezpečili stabilný rozvoj a dobrý hospodársky výsledok.
Pozitívny rozvoj potvrdzujú aj údaje z roku 2009 , kedy ročná produkcia nášho najrozšírenejšieho produktu substrátu AGRO dosiahla už 100 000 m3 . V roku 2010 sa už rozloha areálu spoločnosť viac ako strojnásobila na viac ako 20 ha a zamestnávala okolo 75 ľudí.

historia01

V roku 2011 sme realizovali projekt s podporou Európskej únie na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a využitie OZE.

Letecký záber AgroCS

V rámci tohto projektu sa pristúpilo k zatepleniu výrobnej haly, administratívnej budovy, vybudovala sa kotolňa na biomasu a rekonštruovali sme vonkajšie rozvody tepla. Tak isto sa v roku 2011 konala v našom areáli kolaudácia kompostárne v celkovej výmere cca 2,5 ha. Regionálna komunitná kompostáreň má v prvej etape spracovania biologicky rozložiteľného odpadu kapacitu 50 000 m3 , následne až do 110 000 m3. Samotná výstavba má pre našu spoločnosť viacero významov. Využitie bioodpadu ako druhotnej suroviny a jej zhodnotenie, naplnenie environmentálnej politiky spoločnosti, zníženie množstva odpadu a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi.

Súčasnosť spoločnosti

AGRO CS Slovakia, a.s. je najväčším producentom pestovateľských substrátov na Slovensku. Okrem substrátov sú v sortimente našich produktov kryštalické, kvapalné, organické, organicko-minerálne a dlhodobopôsobiace hnojivá. Ďalšími obľúbenými produktami , ktoré ponúkame sú dekoračné materiály, trávnikový program a prípravky na ochranu rastlín.

aktualne01

Produktové rady výrobkov

Aktuálne sú jednotlivé produkty pre Hobby zákazníkov zaradené do nasledovných produktových radov: AGRO, FLORIA, NATURA, KRISTALON, PRIMAFLORA.

Okrem Hobby zákazníkov však spoločnosť AGRO CS Slovakia zastrešuje aj zákazníkov z PROFI oblasti. Zástupcovia pre PROFI oblasť ponúkajú profesionálny a odborný servis pre pestovateľov zeleniny, pestovateľov kvetinárskych podnikov, okrasných a lesných skôlok. Druhou skupinou PROFI sú realizátori záhrad, parkov, futbalových a golfových ihrísk a najnovšie aj realizátori vegetačných striech (Zelené strechy). Okrem AGRO PROFI radu ponúkame aj jeden výnimočný rad pod názvom GARDENBOOM, ktorý je venovaný trávnikom a starostlivosti o trávniky.

logo-garden-boom

Všetky tieto pozitívne ukazovatele sú dobrým predpokladom na to, aby spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. vykazovala aj naďalej pozitívne hospodárske výsledky, stály ekonomický rast a vyrábala kvalitné produkty.

Komentáre sú zakázané.