„AGRO” AGRO CS

Kvapalné hnojivo na surfínieKvapalné hnojivo na surfínie
balenie skupinové balenie ks na palete EAN 859 400 500
1 l 12 576 ...7505

ZLOŽENIE: dusík – fosfor – draslík (8–4–4)

Karta bezpečnostných údajov: [Sťahovanie sa nenašlo]

  • s obsahom železa zabraňujúceho chloróze (žltnutie listov)
  • na vyváženú výživu surfínií a petúnií
  • roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného obdobia
  • dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a premiešajte
Značky produktu:

Komentáre sú zakázané.