„Aktuality” AGRO CS

Úspešný projekt – zhodnocovanie BRO

Spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s. sa vďaka svojmu neustálemu rozvoju podarilo uspieť s projektom spracovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO).

Spoločnosť v decembri 2018 zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese Lučenec. Sofistikovaná moderná technológia je zameraná na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) a výrobu organických-minerálnych hnojív určených pre agrosektor a pestovateľstvo. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,71 milióna eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 35 %. Technológia pozostávajúca z 3 hlavných častí (príprava BRO, sušenie a lisovanie) je umiestnená vo vlastných výrobných priestoroch a poľnohospodárskych stavbách spoločnosti. Investíciou došlo k zásadnej zmene výroby zameranej na produkciu výrobkov granulovaných hnojív vo forme peliet s vysokou pridanou hodnotou. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre zhodnocovanie a recykláciu odpadov na úroveň 10 000 t/rok. Prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia na dotknutom území, a to znížením množstva znečisťujúcich látok v ovzduší, pôde a vodách.

Tento článok je zaradený pod Aktuality. Záložka pre trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *