„Aktuality” AGRO CS

Výzva na predkladanie ponúkVýzva na predloženie cenovej ponuky v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Rekonštrukcia kaštieľa Veľké Dravce – I. etapa

AGRO CS Slovakia, a.s. je obstarávateľom podľa §8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detailné informácie v priložených dokumentoch:

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 603kB)

Príloha č.1: Projektová dokumentácia s výkazom výmerom (ZIP, 20MB)

Príloha č.2: Návrh zmluvy o dielo (DOC, 28kB)

Príloha č.3: Čestné vyhlásenie podľa §32, pism. f (DOC, 27kB)

Príloha č.4: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (DOC, 18kB)

Tento článok je zaradený pod Aktuality. Záložka pre trvalý odkaz.

Komentáre sú zakázané.